บริการห้องพัก อาหาร สระว่ายน้ำ สวนน้ำ
พร้อมห้องประชุมสัมนาแบบครบวงจร